Energieffektivisering

Det finns många typer av anläggningar där man kan göra stora energieffektiviseringar t.ex. belysning i kontor, lager, trapphus, parkeringsgarage samt ventilation, värme, kyla och motordrift. Många gånger kommer man långt genom att enbart byta armaturer eller motor, men vill man gå hela vägen krävs det ett väl anpassat och optimerat styrsystem

Kontakta oss om du vill veta mer!