Konstruktion & Projektering

TLB Elteknik AB erbjuder projektering för alla typer av installationer. Vi hjälper er gärna från första tanke till färdig elanläggning. Vår målsättning är att alltid ta fram en lösning som är långsiktigt hållbar, energieffektiv, prisvärd och estetiskt rätt.

Projektering

Vi arbetar nära kunden när det gäller projektering. Vi lyssnar på kundens önskemål och omvandlar därefter det till en installation som uppfyller föreskrifter och gällande standard.

Projektledning

Vi arbetar med både utförande- och totalentreprenader. Med regelbunden uppföljning av både utförande i förhållande mot tidplan och ekonomi, ser vi till att skapa nöjda kunder och långsiktiga relationer.

Belysningsteknik

Vi hjälper dig att välja rätt belysning på rätt plats och med rätt styrning. Vid val av belysning måste du alltid ta hänsyn till styrka, bländning, flimmer, dagsljus, blänk, skuggor och färg.

Vi tar gärna fram en lösning som passar ditt ändamål med fokus på rätt ljuskälla, design, hållbarhet och ekonomi. Allt detta för att värna om energi och miljö.

Energieffektivisering

Det finns många typer av anläggningar där man kan göra stora energieffektiviseringar t.ex. belysning i kontor, lager, trapphus, parkeringsgarage samt ventilation, värme, kyla och motordrift. Många gånger kommer man långt genom att enbart byta armaturer eller motor, men vill man gå hela vägen krävs det ett väl anpassat och optimerat styrsystem.

Kabeldimensionering

Med rätt dimensionerade kablar kan man spara både tid och pengar. Det gäller att använda rätt typ, area, och förläggningssätt.

Ljusberäkning

I samband med projektering av belysning är det ofta viktigt att göra ljusberäkningar så att belysningen uppfyller rekommenderat luxtal för ändamålet. Vi hjälper gärna till med denna typ av beräkning.

Pay off kalkyler

Vi kan projektera en helhetslösning med energieffektivisering och Pay Off kalkyl. Det lönar sig inte alltid att göra billiga investeringar utan ibland krävs det en större investering som efter 3-5 år har återbetalat sig och den stora besparingen börjar.