Service & Underhåll

Service kan innebära allt från att byta en säkring till att utföra avancerade felsökningar som sedan leder till åtgärdsförslag och åtgärder. Vi ser det som att den största skillnaden mellan installation och service är flexibiliteten. För att överträffa kundernas förväntningar ser TLB Elteknik AB alltid till att vara flexibla och ha en tät dialog så att kunden alltid är informerad. För att förebygga oönskade driftstopp och andra typer av avbrott i verksamheten så rekommenderar vi alla kunder att teckna ett serviceavtal!

Vi utför service i alla typer av fastigheter med kontor, mindre industrier, bostäder, butiker, restauranger, skolor, idrottsanläggningar, parkeringsgarage mm.

Serviceavtal

Vi erbjuder alla våra kunder att teckna ett serviceavtal för att säkerställa en trygg, säker och bekymmerslös vardag. Genom olika typer av serviceavtal skapar vi långa och hållbara kundrelationer vilket är TLB Eltekniks målsättning.

Avancerad felsökning

Vi kan erbjuda våra kunder de mest kostnadseffektiva och kompetenta serviceteknikerna inom felsökning. Våra servicetekniker har lång erfarenhet och kunskap vilket är ett måste vid komplicerade felsökningar.

Förebyggande underhåll 

För oss är det viktigt med långsiktiga kundrelationer. En del av det är just att låta oss se över och föreslå de åtgärder som just din anläggning är i behov av. Allt detta för en trygg, säker och bekymmerslös vardag.

Reparationer

Det är många gånger möjligt och ekonomiskt fördelaktigt att reparera trasiga delar i en elanläggning. Det viktiga för oss är att hitta felet som orsakar problemet och åtgärda det så att kunden får en kostnadseffektiv lösning.

Mätningar/analyser

Vi har lång erfarenhet av olika typer av mätningar i elanläggningar. Har du problem med höga belastningar, strömspikar eller vill du att vi ska analysera energiförbrukningen i din fastighet och utifrån det kartlägga var energieffektiviseringar finns att göra?

Statusbesiktning

Vi hjälper dig gärna med statusbesiktning av din elanläggning. Det är viktigt som anläggningsansvarig att ha koll på var bristerna finns. Efter utförd besiktning redovisas protokoll samt prissatta åtgärdsförslag.

Mindre installationer

Vi utför mindre installationer som kräver mer flexibilitet och som därför måste utföras i ett mer servicebetonat tillvägagångssätt. Den enda skillnaden mot Installation är att omfattningen är mindre