Styrsystem

TLB Elteknik AB har stor erfarenhet av olika typer av intelligenta styrsystem som KNX, DALI och smart-house. Det finns stora fördelar med att installera ett överordnat styrsystem som inkluderar fastighetens alla discipliner såsom belysning, ventilation, värme & kyla, solavskärmning, larm och multimedia. Du får dels en samlad helhetsbild från ett system och dels enkelhet att bl.a. övervaka, energioptimera, förändra och analysera fastighetens energibehov. Med den här typen av system har du alla möjligheter.

KNX

Den världsomfattande standarden för Hem- och Fastighetsautomation. De senaste åren har KNX accepterats som standard för styrsystem i Europa, USA och Kina. Alla komponenter som produceras från olika tillverkare kontrolleras regelbundet och garanteras därför att fungera med varandra.

DALI

DALI (Digital Adressable Lighting Interface) är ett standardiserat digitalt protokoll för ljusreglering. Bakom DALI står Europas ledande tillverkare av HF-don (Helvar, Osram, Philips och Tridonic). DALI komponenterna styrs sedan med olika typer av styrsystem.

Smart-house

Smart-house är ett intelligent system för hemautomation. Smart-house passar perfekt för villor, kontor, lägenheter med både liten och stor omfattning. Systemet är framtaget och levereras av företaget Carlo Gavazzi.