Takvärme

Vi projekterar och installerar kompletta takvärmeanläggningar på alla typer av fastigheter. Takvärme/värmekabel installeras i gesimsrännor, hängrännor, fotrännor, ränndalar, stuprör och på andra byggnadsdelar för att inte snö och is ska försvåra takets avrinningsvägar. Om en anläggning inte fungerar tillfredställande kan det leda till skador på fastigheten, annan egendom och hög energiförbrukning.

Därför hjälper TLB Elteknik AB gärna dig med:

  • Projektering av ny anläggning
  • Förbättringsåtgärder med energieffektiviserande åtgärder i fokus
  • Årlig besiktning med prissatta åtgärdsförslag
  • Serviceavtal för en trygg, säker och optimerad anläggning.

Kontakta oss om du vill veta mer!