Installation

TLB Elteknik AB har personal med lång erfarenhet av både utförande- och totalentreprenader. De flesta projekten är av större omfattning och pågår under en längre tid, med eller utan andra yrkesgrupper. Det kan t.ex. vara ett stambyte, elstigarbyte, ROT-projekt av olika storlekar, kontorsanpassning, butik, restaurang, skola, idrottsanläggning, parkeringsgarage mm.

Läs mer

Service & Underhåll

Service kan innebära allt från att byta en säkring till att utföra avancerade felsökningar som sedan leder till åtgärdsförslag och åtgärder. Vi ser det som att den största skillnaden mellan installation och service är flexibiliteten. För att överträffa kundernas förväntningar ser TLB Elteknik AB alltid till att vara flexibla och ha en tät dialog så att kunden alltid är informerad.

Läs mer

Kommunikation

De flesta fastigheterna, gamla som nya, har någon form av kommunikationsnät. De används för att styra belysning, ventilation och andra tidsstyrda funktioner. TLB Elteknik AB hjälper våra kunder med nätverk för data & tele, fiberoptiska nät, flerfunktionsnät, passagesystem samt ljud & bild.

Läs mer

Styrsystem

TLB Elteknik AB har stor erfarenhet av olika typer av intelligenta styrsystem som KNX, DALI och smart-house. Det finns stora fördelar med att installera ett överordnat styrsystem som inkluderar fastighetens alla discipliner såsom belysning, ventilation, värme & kyla, solavskärmning, larm och multimedia.

Läs mer

Värmekabel

TLB Elteknik AB är specialiserade inom värmekabel, och kan därför erbjuda en skräddarsydd lösning till kundens önskemål och behov. De vanligast förekommande är golvvärme och frostskydd för rörledningar och takvärme. Vi har lång erfarenhet inom följande områden:

Läs mer

Konstruktion & Projektering

TLB Elteknik AB erbjuder projektering för alla typer av installationer. Vi hjälper er gärna från första tanke till färdig elanläggning. Vår målsättning är att alltid ta fram en lösning som är långsiktigt hållbar, energieffektiv, prisvärd och estetiskt rätt.

Läs mer