Installation

Installation

TLB Elteknik AB har personal med lång erfarenhet av både utförande- och totalentreprenader. De flesta projekten är av större omfattning och pågår under en längre tid, med eller utan andra yrkesgrupper.

Det kan t.ex. vara ett stambyte, elstigarbyte, ROT-projekt av olika storlekar, kontorsanpassning, butik, restaurang, skola, idrottsanläggning, parkeringsgarage mm.

 

Vi utför alla typer av kraftinstallationer. Allt från vägguttag till elcentraler.
Vi har stor erfarenhet av förändringar i fördelningar samt byte och nybyggnation av ställverk på lågspänningssidan. Vi hjälper till med allt från projektering till utförande.
Vi arbetar med alla typer av belysning och belysningsteknik. Vi hjälper gärna till med att skräddarsy en lösning för just ditt ändamål, med fokus på energi, design, styrning och ekonomi.
Vi utför alla typer av nätverk för data och tele. Antingen efter kundens kravspecifikation eller så skräddarsyr vi ett nätverk som har rätt kapacitet och dimension för verksamheten

Kontakta oss om du vill veta mer!