Värmekabel

TLB Elteknik AB är specialiserade inom värmekabel, och kan därför erbjuda en skräddarsydd lösning till kundens önskemål och behov. De vanligast förekommande är golvvärme och frostskydd för rörledningar och takvärme.

Vi har lång erfarenhet inom följande områden:

Takvärme

Vi projekterar och installerar kompletta takvärmeanläggningar på alla typer av fastigheter. Takvärme/värmekabel installeras i gesimsrännor, hängrännor, fotrännor, ränndalar, stuprör och på andra byggnadsdelar för att inte snö och is ska försvåra takets avrinningsvägar. Om en anläggning inte fungerar tillfredställande kan det leda till skador på fastigheten, annan egendom och hög energiförbrukning.

Därför hjälper TLB Elteknik AB gärna dig med:

  • Projektering av ny anläggning
  • Förbättringsåtgärder med energieffektiviserande åtgärder i fokus
  • Årlig besiktning med prissatta åtgärdsförslag
  • Serviceavtal för en trygg, säker och optimerad anläggning.

Frostskydd

Det finns två olika typer av värmekablar för frostskydd; serieresistiva och självbegränsande värmekablar. Dessa används ofta vid installationer t.ex. i sommarstugan, i vatten- och rörledningar, i garaget eller i brunnen och styrs vanligtvis med en termostat.

Golvvärme

Vi kan erbjuda både projektering, installation och även felsökning. Med golvvärme kan du sänka rumstemperaturen med 2-3ᵒC och ändå ha det varmt om fötterna och ett behagligt inomhusklimat, vilket leder till energibesparing. Du mår som bäst när du har en temperatur på 23-24°C vid fötterna och ca 18°C i brösthöjd.