Kvalitet • Kompetens • Flexibilitet

Elteknik för oss är ett samlat uttryck för vår bransch

Om TLB Elteknik

TLB Elteknik AB startades i början på 2015 och är verksam i Stockholm med omnejd. Med kontor i Vasastan har vi fördelen att vara nära våra kunder vilket möjliggör en hög servicegrad.

Elteknik för oss är ett samlat uttryck för vår bransch som hela tiden utvecklas till att bli mer och mer teknikbaserad. Vårt mål är att vara med och driva på utvecklingen genom att utveckla våra medarbetare och att alltid sträva efter att arbeta med de senaste produkterna och lösningarna på marknaden.
Kontakta oss
 • Affärsidé

  Att vara ett elteknikbolag med närhet till kund och att alltid sätta kvalitet och flexibilitet i första hand för att överträffa kundens förväntningar.

 • Vision

  Att vara våra kunders förstahandsval inom vårt affärsområde.

 • Kvalitetspolicy

  Kvalitet för oss är att kunna tillgodose kundens och medarbetares behov, arbeta med kvalitativa produkter med lång livslängd och leverera prisvärda och säkra installationer.

 • Miljöpolicy

  Vi strävar ständigt efter att val av leverantörer, produkter och installationer främjar miljön och låg energiförbrukning. Vår målsättning ska vara att ständigt minska vårt avfall och vår miljöpåverkan.

 • Elsäkerhetspolicy

  De produkter och installationer som vi levererar ska ha god hållbarhet, elsäkerhet och vara installerade på ett sätt som underlättar skötsel- och underhållsarbete för kund och medarbetare.

Byggföretag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar

TLB Elteknik AB är ett komplett serviceföretag inom elteknikbranschen med erfarna och kompetenta servicetekniker. Oavsett vilken tjänst vi levererar så gör vi alltid det med kunden i fokus och med högsta kvalitet. Vi anpassar installationen så den blir prisvärd och överensstämmer med kundens förväntningar. Vi arbetar i alla typer av fastigheter såsom kontor, bostäder, ROT-projekt av olika storlekar, butiker och parkeringsgarage mm. Vi ser gärna över er fastighet och tillsammans kan vi diskutera eventuell service & underhåll eller projekt som närmar sig. Vi erbjuder tjänster inom följande områden: Installation, Service & Underhåll, Kommunikation, Styrsystem, Värmekabel och Konstruktion.